Siri Kemahiran Berbahasa: Penjodoh Bilangan Bentuk Sapaan Penanda Wacana dan Peribahasa diterbitkan khusus untuk membantu pelajar dan pembaca memahami dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan gramatis. Setaip topik dalam buku ini dihuraikan dengan terperinci dan mudah difahami oleh pelajar dan pembaca umum. Siri ini juga memuatkan contoh-contoh yang berkaitan, aktiviti pengukuhan, soalan dan jawapan bagi meningkatkan kemahiran dan kefahaman pelajar tentang bab yang dibincangkan. Contoh penggunaan bahasa yang salah juga dimasukkan berserta dengan penerangan atau penjelasan tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar.-1500

Penjodoh Bilangan Bentuk Sapaan Penanda Wacana dan Peribahasa
9834605926
Quantity
-
+
SGD 11.50 S$
Cart

    Website Created & Hosted by Website.com Website Builder