Buku Siri Kemahiran Berbahasa: Kata Kerja diterbitkan khusus untuk membantu pelajar dan pembaca memahami dan menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan gramatis. Setiap topik dalam buku ini dihuraikan dengan terperinci dan mudah difahami oleh pelajar dan pembaca umum. Siri ini juga memuatkan contoh-contoh yang berkaitan, aktiviti pengukuhan, soalan dan jawapan bagi meningkatkan kemahiran dan kefahaman pelajar tentang bab yang dibincangkan. Contoh penggunaan bahasa yang salah juga dimasukkan berserta dengan penerangan atau penjelasan tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar.

Kata Kerja
9834612849
Quantity
-
+
SGD 12.00 S$
Cart

    Website Created & Hosted with Website.com Website Builder